อื่นๆเกี่ยวกับฟุตบอล

ฟุตซอล เดิมพันทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับผลสรุปตอนจบเกมการแข่งของเวลา 40 นาที (20×20) เวลาที่ควบคุม ส่วนช่วงต่อเวลาพิเศษ หรือ ลูกโทษ จะไม่คิดรวมเข้าไปด้วย ถ้าหากว่าการแข่งขันถูกเลื่อน หรือถูกระงับ แล้วไม่กลับมาเตะอีกภายในวันเดียวกัน ดังนั้น บิลเดิมพันทั้งหมดจะถูกตัดสินเป็น โมฆะ ถ้าหากมีการเริ่มแข่งก่อนตารางแข่งดังนั้น เฉพาะบิลที่ทำการยืนยันก่อนเวลาเตะจริงเท่านั้นถึงจะถือว่าบิลทำงานอยู่ ส่วนเดิมพันทั้งหมดทุกถูกแทงหลังจากที่เริ่มแข่งไปแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่เล่นเดิมพันในเวลาสด   อเมริกันฟุตบอล ตลาดเต็มเวลา รวมถึงการเดิมพันแบบสดจะตัดสินตามผลการแข่งขันขั้น สุดท้ายรวมถึงในช่วงต่อเวลาด้วย (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ถ้าการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามวันเริ่มต้นที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมด จะเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแต่ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันแบบเต็มเวลาจะยัง ถือว่ามีผลถ้าการแข่งขัน ได้เสร็จสิ้นไปแล้วห้าสิบห้า (55) นาที การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับการประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น การเดิมพันของการแข่งขันที่ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกจะเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข ผลการแข่งขันในครึ่งแรกคือคะแนนรวมของควอเตอร์แรกและควอเตอร์ที่ สอง ผลการแข่งขันในครึ่งหลังคือคะแนนรวมของควอร์เตอร์ที่สาม และควอเตอร์ที่สี่ รวมถึง การต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลการแข่งขันของควอเตอร์ที่สี่ […]

ฟุตบอล

กฎกติกาฟุตบอล 1. รายการแข่งขันทั้งหมดที่มีการจัดตารางการแข่งขันนอกเหนือไปจากเวลาปกติทั่วไป (เช่น รายการที่กำหนดให้มีเวลาการแข่งขันที่แตกต่างกัน หรือรายการกระชับมิตร) รายการเดิมพันทั้งหมดจะทำการปรับยอดหลังจากจบตารางการแข่งขัน รายการแข่งขันที่มีกำหนดเวลาน้อยกว่ารายการแข่งขันทั่วไป ผู้จัดมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะทำการเลื่อนการปรับยอดบิลเพื่อที่จะรอผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของรายการนั้น ยกเว้นว่าในช่วงเวลานั้นๆจะไม่มีรายการฟุตบอลที่มีเวลาการแข่งขันปกติเลยบนหน้าเว็บไซต์ บิลเดิมพันทั้งหมดที่วางในรายการเหล่านี้จะถือว่าเป็นโมฆะ 2. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนเวลาออกไป หรือถูกยกเลิก หรือระงับชั่วคราว และไม่ดำเนินการแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมง จากเวลาเริ่มต้นที่กำหนดไว้ การแข่งขันนั้นก็จะถือเป็นโมฆะ (โดยไม่คำนึงถึง คำตัดสินที่เป็นทางการใดๆ ต่อผลการแข่งขัน) ในกรณีของการแข่งขันที่ถูกยกเลิก หรือระงับชั่วคราวนั้นอยู่ในดุลยพินิจ ของทางบริษัทเพียงผู้เดียว 3. การเดิมพันในครึ่งแรก (1H)จะนำไปใช้กับการแข่งขันในครึ่งแรกเท่านั้น ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันทั้งหมด ถือเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงระหว่างครึ่งหลังการเดิมพันในครึ่งแรกนั้นยังคงสมบูรณ์ 4. บริษัทให้บริการข้อมูล เช่น(สนามกลาง, ใบแดง, จับเวลา, ข้อมูลทางสถิติ, วันที่,การเริ่มต้น, เป็นต้น)ซึ่งจะไม่รับผิดชอบใดๆ และในส่วนของลูกค้าจะต้องตระหนักถึงข้อมูลที่ถูกต้องของการแข่งขันนั้นๆ 5. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น, ถ้าการแข้งขันกำหนดให้แข่งที่สนามกลาง (แต่การแข่งขันไม่ได้แข่งที่สนามกลางหรือกลับกัน)การเดิมพันนั้นยังถือว่าสมบูรณ์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน(จากทีมเจ้าบ้านไปเป็นทีมเยือน), หรือมีการแจ้งชื่อของททีมเยือนหรือเจ้าบ้านไม่ถูกต้องรายการวางเเดิมพันทั้งหมดสำหรับรายการนั้นๆถือว่าเป็นโมฆะ 6. คะแนนจะได้รับการอัพเดตสำหรับการเดิมพันฟุตบอลแบบสด และตลาดที่แสดงในระหว่างการซื้อขายสดอ้างอิงถึงคะแนนที่แสดงในเวลาที่มีการวางเดิมพันแล้ว นาฬิกาจับเวลา และการให้ใบแดงมีไว้เพื่อ การอ้างอิงของลูกค้าเท่านั้น 7. สำหรับการเดิมพันสด อันเกี่ยวกับการกระทำ […]

ความรู้เบื้องต้นของการเดิมพัน

กฎทั่วไปของอัตรต่อรอง 1. เอาท์ไรท์ ทันทีหมายถึงการเดิมพันผู้ชนะของเหตุการณ์การแข่งขันหรือการแข่งขัน สถานที่ตรงไปตรงมาหมายถึงการเดิมพันคู่แข่งขันที่ได้ตำแหน่งที่ระบุในเหตุการณ์การแข่งขันหรือการแข่งขัน จำนวนของสถานที่ที่จะได้รับเงินเป็นผู้ชนะจะได้รับการระบุไว้ในหัวข้อเรื่องตลาด ถ้าคู่แข่ง / ผู้เล่นไม่ได้เริ่มต้นเหตุการณ์การแข่งขันหรือการแข่งขันแล้วทั้งหมดเดิมพันทายผลทีมชนะในการแข่งขันว่า / ผู้เล่นจะถือเป็นโมฆะเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎการพนันกีฬาที่เฉพาะเจาะจง ถ้ามีสองคนหรือมากกว่าผู้ชนะหรือ “ตายความร้อน” มีการประกาศในตลาด Outright ใด ๆ แล้วอัตราต่อรองการจ่ายเงิน (น้อยหุ้น) จะถูกหารด้วยจำนวนของผู้ชนะและตั้งรกรากอยู่ตามที่มีสัดส่วนการถือหุ้นกลับ นี้เป็นตัวอย่างสำหรับลูกค้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ว่านี้ภาษาอังกฤษพรีเมียร์ลีก – ผู้ทำประตูสูงสุดมี 2 ด้านบนทำประตู, วิธีการที่ บริษัท คำนวณในการจ่ายเงิน การจ่ายเงินจะได้รับ: หุ้น / ผู้ชนะ x (ราคาต่อรอง-1) = การจ่ายเงินปันผล (ถ้าผู้ทำประตูสูงสุดมีมากกว่า 2 คน = หุ้น / (จำนวนคน) ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษพรีเมียร์ลีก – ผู้ทำประตูสูงสุด ดิมิทาร์เบอร์บาตอฟ 1.40 Carlos […]

กฏพื้นฐาน

กติกานี้จะบ่งชี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการยอมรับเดิมพันจากทางเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่านเองที่ต้องทำการตรวจสอบกติกาเป็นประจำสม่ำเสมอ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและกติกาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าตัวประกาศผ่านหน้าเว็บเกี่ยวกับกติกาเดิมพันนั้นรวมอยู่ในหมวดกติกานี้ด้วย   1. กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพันทั่วไป การวางเดิมพันทั้งหมดกับบริษัทจะอยู่ภายใต้กฏและกฏข้อบังคับดังต่อไปนี้ กฏใดๆที่ระบุไว้ในกีฬาแต่ละประเภทกฏเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาหรือตลาดที่เปิดให้วางเดิมพัน: จำนวนเงินที่วางเดิมพันต่ำสุดและสูงสุดของกีฬาทั้งหมดจะกำหนดโดยบริษัทและซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ขณะวางเดิมพันบนอินเทอร์เน็ต สมาชิกต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการทำรายการของตน โปรดตรวจสอบเงินเดิมพันของคุณว่าไม่มีข้อผิดพลาดก่อนจะทำการยืนยันวางเดิมพัน หากยืนยันแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลใดๆได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีเงินเดิมพันสูญหายหรือวางเดิมพันซ้ำกันอันเกิดจากการกระทำของลูกค้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทำรายการธุรกรรมของตนได้ใน “รายละเอียดใบแจ้งยอด” หน้าเว็บไซต์ หลังจากทำรายการแต่ละครั้ง เพื่อจะได้มั่นใจว่าการวางเดิมพันทั้งหมดรับวางเดิมพันเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่มีการร้องเรียนใดๆ บริษัทจะไม่พิจารณาจากสิ่งพิมพ์หรือใบเสร็จที่ไม่ได้บันทึกหรือเก็บไว้ในไฟล์ของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดหรือระงับบัญชีของลูกค้าเมื่อใดก็ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเดิมพันใดๆที่ทราบผลแล้วเป็นโมฆะ หากวางเดิมพันในราคาที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากความล่าช้าในการรายงานผลของการแข่งขัน ‘สด’ การวางเดิมพันในระหว่างเวลานี้จะถือเป็นโมฆะไม่ว่าชนะหรือแพ้ก็ตาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ (เช่น วันที่ เวลา สกอร์ สถิติ ข่าวประกาศ ใบแดง รายละเอียดเกี่ยวกับสนามกลาง เป็นต้น) เป็นเพียงการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบตามกฏหมายในข้อมูลที่ให้ไว้ หากว่าแมทช์หรือการแข่งขันถูกยกเลิก ระงับหรือเลื่อนการแข่งขันออกไปหลังจาก 12 ชั่วโมง จากที่แมทช์เริ่มแข่งขันอย่างเป็นทางการ ผลจะถือว่าเป็นโมฆะ และการวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกยกเลิก ยกเว้นจะระบุไว้ในกฏของกีฬาแต่ละประเภท ตลาดการเดิมพันที่ถูกตัดสินโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อถูกดำเนินการแล้วจะถูกตัดสินตามนั้น […]

การแนะนำ

มากกว่า 10,000 รูปแบบเกมและเดิมพันกีฬาให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดทุกเดือนที่ OLE777   หลากหลายการแข่งขันและรูปแบบการเดิมพันที่มีให้คุณเยอะกว่าใคร ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลลีกดังในยุโรป ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก อังกฤษพรีเมียร์ลีก ลาลีก้าสเปน กัลโช่ซีรีอาร์ อิตาลี และบุนเดสลีก้าเยอรมัน หรือลีกในเอเชีย ลีกอื่นๆ บนโลกใบนี้ที่ท่านให้ความสนใจ เช่น เจลีก จากญี่ปุ่น ลีกในตะวันออกกลาง ลีกนานาชาติ มั่นใจได้ว่าเรามีพร้อมสรรพ์ให้ท่านได้เลือกเดิมพันอย่างใจต้องการกับเราที่ OLE777 แน่นอน หากท่านชื่อชอบกีฬาเทนนิส กอล์ฟ หรือ อี-สปอร์ต เรานำมาให้ท่านได้เลือกสรรกันแล้วที่นี่ และหากมีกีฬาประเภทอื่นที่ท่านสนใจและทางเราไม่ได้นำมาเสนอผ่านหน้าเว็บไซต์ ขอให้ท่านแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อทางเราจะได้ประสานงานและนำกีฬาที่ท่านชื่นชอบมาให้ได้เดิมพันกันผ่านหน้าจอได้อย่างสบายใจ   เดิมพันสดแบบสุขสุดสุด 365 วันที่ท่านจะไม่พลาดเกมการแข่งขันและการเดิมพันสด หรือที่เรียกกันว่า ไลฟ์ กับ OLE777 นำเสนอให้ท่านได้เดิมพันสดกับกีฬาที่ท่านชื่นชอบทุกประเภท

ข้อแนะนำเกี่ยวกับเว็บบราวเซอร์

1. เว็บOLE777รองรับบนเว็บบราวเซอร์ตัวใดบ้าง? รองรับบนเว็บบราวเซอร์ดังต่อไปนี้: IE, MozillaFirefox, Apple Safari, และ Google Chrome อย่างไรก็ตามหากท่านใช้เว็บบราวเซอร์เวอร์ชั่นที่เก่ากว่า อาจทำให้ฟังชั่นการทำงานของเว็บไซต์ทำงานได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงเป็นผลดีหากท่าน อัพเกรดเว็บบราวเซอร์ของท่านให้อยู่ในรุ่นใหม่ล่าสุดเสมอ   2. เว็บบราวเซอร์ที่รองรับ: Microsoft IE10 Mozilla Firefox 27.0.1 Apple Safari 7.0.1 Google Chrome 33.0 หากท่านใช้งานเว็บบราวเซอร์ค่ายอื่นหรือรุ่นอื่น ๆ และพบปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งเรื่องไว้กับเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ทของเราได้ทันที   3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดกรณีเข้าใช้งานเว็บไซต์ไม่สำเร็จ กรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้: คลิกที่ คาสิโนสด “เล่นเกมส์” แล้วไม่มีการตอบสนองจากหน้าเว็บ คลิกที่ คาสิโนสด “เล่นเกมส์ฟรี” แล้วไม่มีการตอบสนองจากหน้าเว็บ อาการเหล่านี้อาจหมายถึงเว็บบราวเซอร์ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ไม่อนุญาตให้ใช้งานป๊อบอัพ ซึ่งท่านสามารถแก้ไขได้ดังต่อไปนี้ Google Browser เว็บบราวเซอร์ของกูเกิ้ล IE […]

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้ปลอดภัย

จะป้องกันตัวเองจากโจรในโลกไซเบอร์อย่างไร ห้ามตอบกลับหรือกระทำการกับอีเมลที่ร้องขอข้อมูลส่วนตัว /เปลี่ยนรหัสผ่าน นักต้มตุ๋นหล่านี้มักใช้ข้อความ (ตัวอย่าง “ด่วน – บัญชีผู้ใช้งานของท่านถูกขโมยข้อมูล”) เพื่อให้ผู้เล่นอ่านข้อความและทำตามที่สิ่งเขาต้องการ OLE777 จะไม่ร้องขอข้อมูลหรือรหัสผ่านของท่านผ่านทางอีเมลเป็นอันขาด แม้ว่าอีเมลนั้นจะเสมือจริง หรือมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ห้ามตอบกลับหรือกระทำการอันใดทั้งสิ้น – หากท่านมีข้อสงสัย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ทของเรา หรือดูประกาศผ่านทางหน้าเว็บ OLE777เท่านั้น และเข้าใช้งานเว็บOLE777 ผ่านการพิมพ์ URL ที่ช่องในเว็บบราวเซอร์เท่านั้น และพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าใช้งานเว็บOLE777ผ่านลิงค์ที่อยู่ในอีเมลของสื่อแปลก ๆ ที่ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ นักต้มตุ๋นมักจะทำซ้ำหรือเลียนแบบเว็บไซต์ให้คล้ายกับเว็บOLE777 เพื่อให้ท่านคลิกผ่านเข้าไปชมข้อมูล ขอให้ท่านพิจารณาและอ่านอีเมลให้ละเอียดก่อนการคลิกลิงค์ เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ /เข้าร่วมโปรโมชั่น / แจ้งรับโบนัส / โอนเงิน หรืออื่น ๆ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ทโดยตรงผ่านหน้าเว็บ ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานของท่านในเว็บOLE777อยู่เป็นประจำ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของท่านในเว็บOLE777อยู่เป็นประจำ หากท่านสงสัยว่ามีคนเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน สิ่งแรกที่เราแนะนำให้ทำคือ ขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ จากนั้น แจ้งเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่เราทราบโดยด่วน ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้งานนั้นมีความปลอดภัย การเข้าใช้งานเว็บ OLE777 นั้นท่านจะต้องทำการตรวจสอบว่าเว็บไซต์ได้ตั้งอยู่บนเซอร์เวอร์ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลของท่านเป็นที่เรียบร้อยเท่านั้น ให้ท่านสังเกตที่ URL […]

การตรวจสอบ

1. ขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลของเว็บOLE777มีอะไรบ้าง? OLE777 เป็นเว็บเดิมพันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ใบอนุญาตชอง First Cagayan และ supervision ซึ่งเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง จึงอนุญาตให้ OLE777 สามารถเรียกดูเอกสาร หลักฐานจากผู้เล่นในจุดประสงค์นี้ได้ ซึ่งเอกสารที่กล่างถึงบางตัวเช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ เป็นต้น ซึ่งท่านเองมีความรับผิดชอบที่ต้องจัดหา สแกน อีเมล เพื่อส่งเอกสารดังกล่าวมายืนยันความถูกต้องกับทางเว็บของเรา   2. ทำไมต้องมีการเรียกดูข้อมูลเพื่อตรวจสอบ? ทางเราต้องขอให้มีการส่งข้อมูลและยืนยันเมื่อมีเหตการณ์ดังต่อไปนี้: อัพเดทข้อมูลผู้เล่นของท่านโดยเจ้าหน้าที่เว็บ OLE777 ข้อมูลยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีหรือเจ้าของรายการฝาก-ถอน-เดิมพัน ให้ข้อมูลไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ ละเมิดการกระทำที่ทางเว็บสั่งห้ามโดยเจตนา การสุ่มตรวจสอบ   3. ฉันต้องให้ข้อมูลในด้านใดบ้างเพื่อการตรวจสอบ? ท่านอาจถูกเรียกดูข้อมูลในหมวดหมู่ต่อไปนี้ : บัตร ที่มีรูปถ่ายหน้าตรง ชื่อเต็ม วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตรและวันหมดอายุของบัตร บัตรประชาชน (หน้า – หลัง) ใบขับขี่ (หน้า – […]

การโอน

1. เข้าสู่ระบบ กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ   2. โอน คลิกที่ “กระเป๋าเงิน” จากนั้นจะเห็น “ข้อมูลการโอน” หากต้องการโอนเงินจากกระเป๋าหลักมายังกระเป๋าคาสิโน ให้เลือก “จากบัญชี” เลือกเป็น OLE777 กระเป๋าหลัก ไปยัง >>>คาสิโนสด จากนั้น กรอกยอดเงินที่ต้องการโอนไปยังกระเป๋าคาสิโนสด   3. ดูประวัติการโอน หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ไปยัง “กระเป๋าเงิน” “บันทึกการโอนเงิน” “ประเภท: โอน” “ค้นหา” ท่านสามารถค้นหาประวัติการโอนหรือการถอนเงินได้ในทำนองเดียวกัน

การถอนเงิน

1. ถอนเงินอย่างไร? เข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกที่ “กระเป๋าเงินของฉัน” ในกระเป๋าเงินของฉัน ให้ท่านคลิกเลือกที่แทบ “ถอนเงิน” กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน ที่ต้องการให้ทางเราโอนเงินเข้าไป กรอกจำนวน และกรอกรหัสถอนเงิน จากนั้นคลิก “ส่งข้อมูล” ทางเราจะตรวจสอบและดำเนินการให้ท่านภายใน 5-10 นาที ถอนเงินขั้นต่ำที่ 200 บาท   2. นโยบายการถอนเงิน เพื่อความปลอดภัยในการแจ้งถอนเงินของบัญชีผู้เล่น และเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ทางเราอาจมีการร้องขอดูเอกสาร ยืนยันตัวตน ซึ่งอาจเป็น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง หรือรูปถ่ายหน้าแรกของบัญชีธนาคาร ในกรณีดังต่อไปนี้: ยอดเงินที่ต้องการถอนเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เกินลิมิตที่ทางเว็บตั้งไว้ บัญชีธนาคารในการรับเงิน กับบัญชีผู้เล่นที่ลงทะเบียนไว้รายชื่อไม่ตรงกัน   3. ในการถอนเงิน ชื่อ สกุล บัญชีธนาคารและที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บOLE777จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน ธนาคารที่รองรับการถอน กรุงเทพ, กรุงไทย, ไทยพาณิชย์, กสิกร, ทหารไทย, ธนชาติ, กรุงศรีอยุธยา, ยูโอบี, […]