คริกเก็ต

  1. สำหรับการแข่งขันแบบ Limited Over (รวมถึง ODI และ Twenty20) การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินตามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยสอดคล้องกับกติกาการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม หากผลถูกกำหนดโดยซูเปอร์โอเวอร์ ออกจากการเล่น การทอยเหรียญ ฯลฯ การเดิมพันการแข่งขันทั้งหมดที่มีผู้ชนะจะถือเป็นโมฆะ
  2. หาก “ไม่มีผล” คือคำประกาศอย่างเป็นทางการ หรือกติกาการแข่งขันไม่ได้ประกาศผู้ชนะ การเดิมพันการแข่งขันทั้งหมดที่มีผู้ชนะจะถือเป็นโมฆะ ผลของการเดิมพันในตลาดอื่น ๆ อาจยังมีผลใช้ได้หากได้รับการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
  3. หากการแข่งขันมีการเลื่อนหรือการระงับ การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผลใช้ได้หากการแข่งขันดำเนินต่อไปภายในกำหนด 48 ชั่วโมง
  4. การเดิมพัน Test Match จะเสนอในรูปแบบ 1X2 โดยที่ 1 หมายถึงทีมที่มีชื่อก่อน (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน), X หมายถึงผลเสมอของการแข่งขัน, 2 หมายถึงทีมที่มีชื่ออันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน) หาก Test Match สิ้นสุดที่ผล “คะแนนเท่ากัน” (แตกต่างจากผล “เสมอ”) ดังนั้นการเดิมพันการแข่งขันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากมีการยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากการรบกวนภายนอก การเดิมพันทั้งหมดจะประกาศเป็นโมฆะ
  5. การเดิมพัน Most Runs หมายถึงผู้เล่นที่ทำคะแนน runs ได้มากที่สุดระหว่างการแข่งขันหรือเฉพาะอินนิ่งนั้นๆ ผู้เล่นทั้งคู่ต้องอยู่ที่จุดตีลูกอย่างน้อยหนึ่งลูกบอล การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้
  6. การเดิมพัน Most Wickets หมายถึงผู้เล่นที่ได้คะแนน wickets มากที่สุดระหว่างการแข่งขันหรือเฉพาะอินนิ่งนั้นๆ ผู้เล่นทั้งคู่ต้องโยนลูกบอลอย่างน้อยหนึ่งลูกเพื่อให้การเดิมพันมีผลใช้ได้
  7. การเดิมพัน Most Sixes หมายถึงทีมที่ทำหกคะแนน sixes ได้มากที่สุดระหว่างการแข่งขันหรืออินนิ่งนั้นๆ การเดิมพันจะมีผลใช้ได้หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ หาก “ไม่มีผล” คือคำประกาศอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดในตลาดการเดิมพันนี้จะถือเป็นโมฆะ
  8. การเดิมพัน Next Man Out หมายถึงผู้เล่นคนใดที่ออกจากการแข่งขันหรือเฉพาะอินนิ่งนั้นๆ เป็นคนแรก หากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งถอนตัว การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากไม่มีผู้เล่นคนใดออกจากการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
  9. การเดิมพัน Total Runs หมายถึงคะแนนรวมของ runs ที่ทำโดยผู้เล่นหรือทีมระหว่างการแข่งขันหรือเฉพาะอินนิ่งนั้นๆ ผู้เล่นต้องอยู่ในจุดตีลูกอย่างน้อยหนึ่งลูกบอลเพื่อให้การเดิมพันมีผลใช้ได้ หากไม่มีผลการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

Rate This Article

(48 out of 75 people found this article helpful)