กฏพื้นฐาน

กติกานี้จะบ่งชี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการยอมรับเดิมพันจากทางเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่านเองที่ต้องทำการตรวจสอบกติกาเป็นประจำสม่ำเสมอ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและกติกาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าตัวประกาศผ่านหน้าเว็บเกี่ยวกับกติกาเดิมพันนั้นรวมอยู่ในหมวดกติกานี้ด้วย

 

1. กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพันทั่วไป

การวางเดิมพันทั้งหมดกับบริษัทจะอยู่ภายใต้กฏและกฏข้อบังคับดังต่อไปนี้ กฏใดๆที่ระบุไว้ในกีฬาแต่ละประเภทกฏเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาหรือตลาดที่เปิดให้วางเดิมพัน:

จำนวนเงินที่วางเดิมพันต่ำสุดและสูงสุดของกีฬาทั้งหมดจะกำหนดโดยบริษัทและซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ขณะวางเดิมพันบนอินเทอร์เน็ต สมาชิกต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการทำรายการของตน โปรดตรวจสอบเงินเดิมพันของคุณว่าไม่มีข้อผิดพลาดก่อนจะทำการยืนยันวางเดิมพัน หากยืนยันแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลใดๆได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีเงินเดิมพันสูญหายหรือวางเดิมพันซ้ำกันอันเกิดจากการกระทำของลูกค้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทำรายการธุรกรรมของตนได้ใน “รายละเอียดใบแจ้งยอด” หน้าเว็บไซต์ หลังจากทำรายการแต่ละครั้ง เพื่อจะได้มั่นใจว่าการวางเดิมพันทั้งหมดรับวางเดิมพันเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่มีการร้องเรียนใดๆ บริษัทจะไม่พิจารณาจากสิ่งพิมพ์หรือใบเสร็จที่ไม่ได้บันทึกหรือเก็บไว้ในไฟล์ของบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดหรือระงับบัญชีของลูกค้าเมื่อใดก็ได้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเดิมพันใดๆที่ทราบผลแล้วเป็นโมฆะ หากวางเดิมพันในราคาที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากความล่าช้าในการรายงานผลของการแข่งขัน ‘สด’ การวางเดิมพันในระหว่างเวลานี้จะถือเป็นโมฆะไม่ว่าชนะหรือแพ้ก็ตาม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ (เช่น วันที่ เวลา สกอร์ สถิติ ข่าวประกาศ ใบแดง รายละเอียดเกี่ยวกับสนามกลาง เป็นต้น) เป็นเพียงการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบตามกฏหมายในข้อมูลที่ให้ไว้

หากว่าแมทช์หรือการแข่งขันถูกยกเลิก ระงับหรือเลื่อนการแข่งขันออกไปหลังจาก 12 ชั่วโมง จากที่แมทช์เริ่มแข่งขันอย่างเป็นทางการ ผลจะถือว่าเป็นโมฆะ และการวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกยกเลิก ยกเว้นจะระบุไว้ในกฏของกีฬาแต่ละประเภท ตลาดการเดิมพันที่ถูกตัดสินโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อถูกดำเนินการแล้วจะถูกตัดสินตามนั้น กระบวนการตัดสินของการแข่งขันเหล่านั้นจะถูกตัดสินตามกฎของหนังสือกีฬาทั่วไป การตัดสินของบริษัทในการยกเลิกการวางเดิมพันทั้งหมดในเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

หากมีความแตกต่างของชื่อแมทช์หรือว่าข้อมูลใดๆในภาษาอื่นๆ บริษัทจะอ้างอิงข้อมูลชื่อทีมทั้งหมดตามภาษาอังกฤษ

บริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ใดๆ สำหรับข้อขัดแย้ง ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากเหตการณ์ดังต่อไปนี้:

 • การหยุดชะงักของบริการที่ให้แก่เว็บไซต์(s)เซิร์ฟเวอร์(s) หรือเครือข่ายของบริษัท
 • การสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์(s).ของบริษัท
 • การถูกแฮกเกอร์โจมตีเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของบริษัท
 • การบริการอินเทอร์เน็ตที่ช้าหรือผิดปกติขณะเข้าเว็บไซต์ของบริษัท

หากมีข้อพิพาทที่นอกเหนือจากการตีความของกฏหรือกฏข้อบังคับใดๆ ให้ยึดการตีความของบริษัทเป็นสำคัญ

 

2. ผลและการตัดสิน

ผลของการแข่งขันจะถูกตัดสินในวันที่ทำการแข่งขัน สำหรับวัตถุประสงค์ของการเดิมพัน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎของกีฬาแต่ละประเภทหรือแต่ละรายการ สำหรับวัตุประสงค์ของการเดิมพันบริษัทไม่มีส่วนรับรู้การคัดค้าน หรือการล้มล้างคำตัดสิน บริษัทจะทำการรีเซ็ต /แก้ไขผลอันเนื่องมาจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผิดพลาดของพนักงาน ข้อผิดพลาดของระบบ หรือความผิดพลาดของผลที่เกิดจากแหล่งอ้างอิง หลังจากที่ผลได้มีการประกาศภายใน 72 ชั่วโมงเท่านั้น

โดยปกติแล้วการแข่งขันจะตัดสินเมื่อจบการแข่งขันของแต่ละรายการ อย่างไรแล้วบางแมทช์บางทีอาจจะตัดสินก่อนที่จะมีผลออกมาอย่างเป็นทางการ สำหรับตลาดการแข่งขันที่ถูกตัดสินโดยไม่มีเงื่อนไขและสามารถเพิ่มตลาดบางอย่างในเหตุการณ์ที่ถูกยกเลิก ระงับหรือเลื่อนเวลาแข่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะย้อนกลับผลการตัดสินในการแข่งขันที่มีการตัดสินที่ผิดพลาด

ผลนั้นจะตัดสินโดยบริษัทซึ่งใช้ผลอย่างเป็นทางการจากองกร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในแต่ละกีฬา

สำหรับผลตัดสินของการวางเดิมพัน บริษัทได้ทำข้อมูลสำรองล่าสุดที่วางเดิมพัน บริษัทจะไม่รับพิจารณาในการร้องเรียนหรือข้อขัดแย้งใดๆ ยกเว้นในกรณีลูกค้าสามารถปริ้นสำเนาของการทำธุรกรรมในการวางเดิมพัน มิฉะนั้น บริษัทจะถือว่าการทำธุรกรรมที่มีการบันทึกไว้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างผลอย่างเป็นทางการ และผลที่ประกาศในหน้าเว็บไซต์ของ บริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขโดยการอ้างอิงถึงการบันทึกวิดีโอของบริษัทจากเหตุการณ์นั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดผลที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามหากไม่มีการบันทึกวิดีโอไว้ ของความขัดแย้งนั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ/แก้ไขการกำหนดผลสุดท้ายแต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นที่สิ้นสุด

 

3. กติกาการเดิมพันสด

การวางเดิมพันในระหว่างเล่นซึ่งจะเป็นการวางเดิมพันในขณะที่แมทช์หรือรายการนั้นๆ การวางเดิมพันจะยอมรับเมื่อเกมหรือรายการนั้นๆเริ่มแข่งขันและจบการแข่งขันเมื่อเกมหรือรายการนั้นๆจะเปิดราคาต่อรอง ความหลากหลายของแต่ละรายการก็จะแตกต่างกันที่จะปรากฏในระหว่างเกมการแข่งขัน

การวางเดิมพันในระหว่างเล่นจะอยูในสถานะที่ค้างอยู่ในระหว่างลูกอันตรายของเกมหรือเหตการณ์นั้นๆ ที่เป็นที่รู้จักกันคือเรียกว่า ‘ลูกอันตราย’ ตัวอย่างในช่วงเวลาที่เป็นลูกอันตรายรวมถึง:

 • ได้ลูกจุดโทษ
 • ฟรีคิก
 • เตะมุม/ทุ่ม ที่อยู่ในตำแหน่งศูนย์หน้า(ฟุตบอล)
 • เมื่อใดก็ตามที่ทีมใดทีมหนึ่งอาจจะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรือในพื้นที่ที่มีการบุกกัน

หากวางเดิมพันเมื่ออยู่ในช่วง ‘ลูกอันตราย’ สถานะจะขึ้น ‘ค้างอยู่’ จะโชว์ในสลิปการเดิมพัน นั้นหมายถึงเราอาจจะรับหรือไม่รับวางเดิมหรือปฏิเสธการเดิมพัน ถ้าช่วงลูกอันตรายผ่านไปแล้วและไม่มีอะไรสำคัญในเกมหรือรายการนั้นๆเกิดขึ้น การวางเดิมพันก็จะได้รับการยืนยัน

การวางเดิมพันที่ค้างอยู่จะถูกยกเลิกหากมีการทำสกอร์หรือมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นที่มีผลต่อแมทช์การแข่งขัน เช่น ใบแดง

ในกรณีของแมทช์ในระหว่างเล่น บริษัทจะใช้กฏข้อบังคับตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการวางเดิมพันในเวลานั้นถูกต้องราคาที่ถูกต้องและอยู่ในรายการที่ถูกต้องตามที่เราได้กำหนด

 • เวลาในการทำทำประตู/คะแนนจะพิจารณาโดยบริษัทแต่เพียงผ้เดียว เราจะไม่ใช้ความบันเทิงใดๆในการอ้างอิงเวลาในการทำประตู/คะแนนนั้นอย่างเป็นทางการลีก/คลับของเว็บไซต์ สื่อหรือ “ไลฟ์สกอร์” เว็บไซต์
 • หากมีเหตุอันสมควรที่ต้องสงสัยในสนาม การวางเดิมพันนั้น(หรือการเดิมพันใดๆ)ที่มีการวางเดิมพันหลังจากเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในเกม/หรือรายการแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการวางเดิมพันดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใดๆหรือพิสูจน์หลักฐานใดๆ
 • ในกรณีที่เว็บไซต์ของบริษัทนั้นไม่สามารถเข้าใช้งานเพื่อทำการอัพเดทสกอร์ ราคาต่อรองหรือแฮนดิแคป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการวางเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดในช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

4. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเวลา

หากแมทช์การแข่งขันจะต้องเริ่มก่อนเวลาการแข่งขันที่กำหนด เฉพาะการวางเดิมพันก่อนที่แมทช์การแข่งขันจะเริ่มเท่านั้นจะถือว่าใช้ได้ การวางเดิมพันทั้งหมดหลังจากที่แมทช์ได้เริ่มการแข่งขันแล้วจะถือว่าใช้ไม่ได้หรือเป็นโมฆะ ยกเว้นจะระบุไว้ในกฏการวางเดิมพันในขณะเล่น

สำหรับเหตุการณ์ที่ได้รับบาดเจ็บหรือหยุดเวลาการแข่งขันจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันเวลาปกติ

ต่อเวลาจะนับรวมเฉพาะที่ได้ระบุไว้ในกฏการวางเดิมพันแต่ละประเภท

ระยะเวลาของกิจกรรมตามที่ระบุ มีไว้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้น การเดิมพันจะยังใช้ได้อยู่ แม้ระยะเวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนแปลงไป

 

5. กฎของเดทฮีต

สำหรับการแข่งขันที่มีผู้ชนะสองคนหรือมากกว่าในรายการนั้นกฏเดทฮีตจะถูกนำมาใช้ เงินรางวัลก็จะลดลง การลดลงนี้จะถูกคำนวณโดยการหารจากผู้ชนะทั้งหมดตามจำนวนของเดทฮีต สัดส่วนที่ลดลงนี้จะเพิ่มเป็นทวีคูณ โดยดูจากอัตราต่อรองเดิมในการคำนวณเงินรางวัล ส่วนหนึ่งของอัตราเดิมพันนี้จะคืนกลับไปยังลูกค้าพร้อมกับรางวัลอื่นๆ สำหรับส่วนอื่นๆจะถือเป็นการเสียไป

 

6. การเปลี่ยนแปลงสถานที่

หากตารางการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ การวางเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ หากโดยปกติแล้วทีมเยือนจะต้องเป็นเจ้าบ้าน

เราขอสงวนสิทธิ์การวางเดิมพันเป็นโมฆะทั้งหมดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในสถานการณ์อื่นๆที่มีผลต่อการแข่งขันของรายการนั้นๆ เช่น เทนนิสเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของสนามแข่งขัน

ในบางสถานการณ์เราอาจจะไม่ถือว่าการวางเดิมพันเป็นโมฆะ ในนี้รวมถึงทัวร์นาเม้นท์ที่ซึ่งทั้งคู่อาจจะพิจารณาการแข่งขันเป็นสนามกลางและการเปลี่ยนสถานที่ที่ไม่ส่งผลกระทบ

กฏเหล่านี้จะคลอบคลุมในกฏของกีฬาละประเภท

 

7. ข้อผิดพลาด

ในขณะที่บริษัทมั่นใจว่าไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ได้กระทำขึ้นมา เราขอสงวนสิทธิ์การวางเดิมพันถือเป็นโมฆะหากข้อผิดพลาดนั้นชัดเจน รวมถึงดังต่อไปนี้แต่ไม่เกี่ยวกับ:

 • ราคาต่อรองที่ผิดพลาด ซึ่งเป็นที่ชัดเจนที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาดทั่วไป
 • แฮนดิแคปที่ผิดพลาด สูง/ต่ำ ทั้งหมด เป็นต้น
 • การแข่งขันกีฬาที่กำหนดเวลาและวันที่ไม่ถูกต้อง

เราจะพยายามติดต่อกับลูกค้าเมื่อเราถือว่าการวางเดิมพันเป็นโมฆะในกรณนี้ หากเป็นไปได้ เราจะทำการประกาศแจ้งข้อมูลให้ทราบเช่นกัน

 

8. การวางเดิมพันที่ผิดปกติ

หากสมาชิกท่านใดผู้ซึ่งบริษัทต้องสงสัยว่ามีการโกงหรือทำให้แพลตฟอร์มของเราเสียหายเราถือว่าการวางเดิมพันเหล่านั้นเป็นโมฆะและจะทำการระงับบัญชีโดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบ ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ต้องห้ามหรือสิ่งประดิษฐ์ที่กระทำขึ้นมา

 

9. การยกเลิกและการเลื่อนกำหนด 

 • ถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เริ่มต้นในวันที่เริ่มต้นที่กำหนดและไม่จบลงภายในสามวันของวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข
 • ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นแต่ถูกยกเลิกในภายหลัง และไม่จบลงภายในสามวัน ของวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข

Rate This Article

(60 out of 93 people found this article helpful)