รูเล็ตต์แบบสากล

รูเล็ตต์แบบสากล

การเล่นแบบยูโรเปียนรูเล็ตที่มีตัวเลขให้ทายกระจายอยู่ดังภาพด้านบนมีช่องให้ลูกรูเล็ตตกลงไป 37 ช่อง (จาก 0 ถึง 36)

ข้อสังเกตในการกระจายของตัวเลขจะแตกต่างจากเอเชี่ยนรูเล็ต

รูเล็ตจะหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเมื่อการนับของเกมหมดลง ดีลเลอร์จะหมุนลูกรูเล็ตทวนเข็มนาฬิกา สุดท้ายแล้วลูกรูเล็ตก็จะหล่นลงในช่องของตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งที่ระบุบนแป็นรูเล็ต

การเล่นเกมนี้คือการทายผลว่า ลูกรูเล็ตจะหล่นลงไปในความเป็นไปได้ของสีแดงหรือดำ เลขที่ระบุหรือเลขที่รวมกันในการแทง

การเดิมพันของอินเตอร์เนชั่นแนลรูเล็ตเหมือนกับเอเชี่ยนรูเล็ตซึ่งมีข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยในประเภทของการเดิมพันเท่านั้น

Rate This Article

(39 out of 67 people found this article helpful)